Familiehusets tilbud

Familiehuset i Albertslund er et tilbud til børnefamilier og unge med behov for hjælp til at få en bedre hverdag. Vi kan hjælpe børnefamilier med børn fra 0 til 18 år (med mulighed for forlængelse til det 23. år). Indsatsen ydes efter Servicelovens § 11 og § 52 om hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.


Familiehuset tilbyder:

* Åben Rådgivning til familier (telefonisk og ved fremmøde)

* Åben Rådgivning til unge med misbrug 

* Fokuserede rådgivningsforløb (max. 8 samtaler)

* Behandlingsforløb for familier

* Intensive støtte- og behandlingsforløb i Børnehus Albertslund

* Kontaktpersons støtte til unge og familier

* Botilbud i "ungeboligen" for 15-20-årige

De åbne rådgivningstilbud kan kontaktes uden henvisning og er anonyme.

Alle andre tilbud i Familiehuset kræver henvisning fra Familieafsnittet. Du kan kontakte Familieafsnittet på tlf. 4368 6486. Et behandlingsforløb efter Servicelovens § 52 kræver, at der gennemføres en børnefaglig undersøgelse, og at undersøgelsen konkluderer, at der er behov for en behandlingsmæssig indsats.