Familiehuset Albertsvænge - intensiv familiebehandling

Familiehuset i Albertslund er et tilbud til børnefamilier og unge med behov for hjælp til at få en bedre hverdag. Vi kan hjælpe børnefamilier med børn fra 0 til 18 år (med mulighed for forlængelse til det 23. år). Indsatsen ydes efter Servicelovens § 11 og § 52 om hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.


Familiehuset Albertsvænge - Albertslund Kommune

Familiehuset Albertsvænge er et tilbud til familier med behov for intensiv støtte i hverdagen. Der er mulighed for at være i huset fra kl. 14 til 20 i alle hverdagene. Vi tilpasser forløbet til den enkelte families behov – typisk kommer familien 2 eller 3 dage om ugen efter arbejdstid/skoletid. Der er tilknyttet 4-5 familier ad gangen.

I Familiehuset Albertsvænge er det vores mål, at de børn som tilknyttes huset opnår en bedre trivsel og udvikling. Vi arbejder på dette mål ved at styrke forældrene i forældrerollen og hjælpe familien til at finde nye veje til at støtte barnets udvikling.