Familiebehandling i Familiehuset

Familiehuset i Albertslund er et tilbud til børnefamilier og unge med behov for hjælp til at få en bedre hverdag. Vi kan hjælpe børnefamilier med børn fra 0 til 18 år (med mulighed for forlængelse til det 23. år). Indsatsen ydes efter Servicelovens § 11 og § 52 om hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.


Vi vil altid gøre os umage med at samarbejdet med jer som familie, er meningsfuldt i forhold til det I ønsker at forandre og de forandringskrav som I står overfor. Ligeledes vægter vi samarbejdet med jeres netværk højt. Det kan både være det nære familienetværk og samarbejdet med skolen, daginstitutioner, sundhedspleje, socialforvaltning osv.

Vi er fleksible i vores tilgang til arbejdet, og vil sammen med jer tilrettelægge forløbet så det passer med jeres behov og de mål, som stilles op for arbejdet. Vi vil dele vores spørgsmål, tanker og overvejelser med jer og giver gerne gode råd hvis det er brugbart for jer. Vi har ikke færdige løsninger eller holdninger til, hvordan jeres familie skal fungere eller se ud. Familier er meget forskellige. Derfor vil de råd, ideer eller redskaber der kommer frem i familiebehandlingen/familieterapien, altid skabes i samarbejde med jer, og ud fra hensynet til de forskelligheder I har i familien.

Vi vil lytte meget til de udfordringer, I står i, og vil hjælpe jer til at skabe den udvikling, I ønsker. Vi ved, at det at skabe forandringer kan være sjovt, men har også blik for at det kan være hårdt arbejde. Vi holder af skæve eksistenser og alternative løsninger.

Et behandlingsforløb i Familiehuset varer typisk 6-9 måneder, med samtaler hver eller hver anden uge af 1 times varighed.