Familieafsnittet

Familieafsnittet støtter og hjælper familier med børn og unge, der har sociale vanskeligheder. Derudover behandler Familieafsnittet ansøgninger om støtte til børn med kroniske lidelser og handicap


Kommunalbestyrelsen har vedtaget vejledende serviceniveauer for Serviceloven for børne- og ungeområdet og for handicapområdet §§ 41, 42, 44 jf. 84 og 45.

Uanset om der er fastlagt vejledende serviceniveauer, vil der altid i den konkrete sag skulle foretages en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats konkret afhjælper behovet hos borgeren.

Kommunalbestyrelsen er bundet af gældende regler og forvaltningsretslige grundsætninger, selv om der er fastsat et lokalt serviceniveau.

Serviceniveauerne er fastlagt under hensyn til de overordnede principper for Albertslund Kommunes indsats overfor børn og unge med særlige behov.

 Hvis man klikker på linket nederst, kan man sende sikker post til Familieafsnittet gennem NEM-ID

Vejledende serviceniveau for handicapområdet

Vejledende serviceniveau for det specialiserede socialområde

Klik her for at sende sikker post til Familieafsnittet i Albertslund Kommune