Lovgivning

Den Kriminalpræventive Enhed varetager koordineringen af det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Albertslund Kommune


Anmeldelsespligt

Ifølge straffeloven har alle, der får kendskab til en planlagt forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velbefindende, pligt til at forsøge at forebygge forbrydelsen ved fx at anmelde den til politiet. Denne pligt gælder forbrydelser, der endnu ikke er begået, men moralsk set har alle også pligt til at anmelde allerede begåede forbrydelser til politiet.

Børn, Sundhed & Velfærd

Børn, Kultur & Velfærd skal føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år lever, under. Det skal ske, så kommunen tidligst muligt kan få indsigt i og gribe støttende ind i forhold til utilfredsstillende forhold.

Politiet

Politiets opgave er at sikre sikkerhed, fred og orden og at sikre overholdelsen af love og vedtægter. De skal også forsøge at forhindre forbrydelser og efterforske forbrydelser.

Skolerne

Skolerne er ikke forpligtede til at undervise i andre kriminalpræventive emner end misbrug, men fra skoleåret 2016/2017 vil alle skoler i Albertslund Kommune implementere "Den Robuste Generation" i deres undervisning. Alle skoler beskæftiger sig dermed med kriminalitetsforebyggende emner.

Underretningspligt

Generelt har alle borgere pligt til at underrette Børn, Kultur & Velfærd, når de får kendskab til, at et barn eller en ung lever under forhold som bringer dets sundhed og udvikling i fare. Dog har offentligt ansatte, ansatte i selvejende institutioner, ansatte ved opholdssteder, krisecentre m.m. skærpet underretningspligt i kraft af deres arbejde.