Samarbejdspartnere

Den Kriminalpræventive Enhed varetager koordineringen af det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Albertslund Kommune


Det kriminalpræventive arbejde er et resultat af tværfaglige samarbejder med en række forskellige aktører. Herunder kan du læse om DKEs samarbejdspartnere og finde links til de enkelte instanser og organisationer. 

Albertslund Boligsociale Center (ABC)

ABC er sekretariat og videnscenter for boligsocialt arbejde i Albertslund. De har fokus på de lokale ressourcer, der findes i det enkelte boligområde. Den gode boligsociale indsats bliver til i samarbejdet mellem beboere, boligselskaber, kommunale institutioner, foreninger, erhvervsliv og andre, der har indflydelse på miljøet i boligområdet.

Center For Boligsocial Udvikling (CFBU)

Center for boligsocial udvikling har de seneste år opbygget en solid viden om hvad, der virker bedst i udsatte boligområder. De tilbyder gratis sparring og processtøtte til alle, der har behov - typisk helhedsplaner med boligsocialt indhold, boligorganisationer, kommuner og frivillige organisationer. CFBU rådgiver om sociale indsatser i udsatte boligområder herunder samarbejde, forankring, dokumentation og evaluering. 

Det Kriminalpræventive Råd

DKR er et uafhængigt sagkyndigt råd, som arbejder for at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund. DKR bidrager med indsatser på de områder, hvor de har særligt kendskab og kompetence.

Forbrændingen - vestegnens spillested

 Forbrændingen er hele Vestegnens spillested – og præsenterer årligt 70 koncerter og arrangementer indenfor et bredt spektrum af genrer.

International Institut for Restorative Practice

The International Institute for Restorative Practices is dedicated to the advanced education of professionals at the graduate level and to the conduct of research that can develop the growing field of restorative practices, with the goal of positively influencing human behavior and strengthening civil society throughout the World.

Jobcenteret

Jobcenteret hjælper dig nærmere et arbejdsmarked eller i uddannelse.  

Konfliktråd

​​Konfliktråd er et møde mellem den forurettede person og gerningspersonen. Det er frivilligt for begge personer at deltage i mødet, der finder sted med en mægler som mødeleder.

Koordinationsenheden for Børnebortførelser

Koordinationsenheden for Børnebortførelser guider dig på vej, hvis dit barn er blevet bortført til udlandet. Kontakt enheden på tlf. 40 50 50 26. Hvis du har mistanke om, at dit barn er ved at blive bortført til udlandet lige nu, skal du straks kontakte politiet på tlf. 114.

Københavns Vestegns Politi

Københavns Vestegns Politi betjener de københavnske forstæder, som ligger vest og nordvest for hovedstaden. Politikredsen dækker 11 kommuner med i alt ca. 405.000 indbyggere, ca. 175.000 husstande og et areal på ca. 275 kvadratkilometer. Lokalt samarbejder politidirektøren med borgmestrene i politikredsens kommuner om mål for politiindsatsen på egnen. Det sker i Kredsrådet, som er et samarbejdsorgan mellem politi og kommuner, der blev indført med politireformen. Inden for hver kommunes område er endvidere oprettet Lokalråd, hvor lokalpolitiet og kommunen drøfter samarbejdet om blandt andet kriminalitetsforebyggelse.

Mary Fonden

Mobning og Trivsel var Mary Fondens første indsatsområde. Kampen mod social isolation og mistrivsel er også en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. I Mary Fonden arbejder man på at forebygge mobning gennem øget trivsel.

National hotline om radikalisering

Formålet med hotlinen er at sikre en samlet indgang for bekymrede borgere og medarbejdere, som er i tvivl om, hvordan de skal reagere, når de ser tegn på radikalisering eller tilknytning til et ekstremistisk miljø hos pårørende eller personer i deres omgangskreds. Der er åbent for opkald til hotlinen dagligt fra kl.8.00-21.00 på telefonnummer 41 74 90 90. Hotlinen yder udelukkende rådgivning og visiterer bekymrende sager videre til det lokale infohus. Det vil sige, at hotlinen ikke laver sagsbehandling. Ved akutte henvendelser skal man i stedet kontakte det lokale politi på telefon 114.

Politiets Efterretsningstjeneste (PET)

PET arbejder forebyggende når de rådgiver kommuner, politikredsene og andre lokale kræfter om rekruttering, radikalisering og voldelig ekstremisme. På den måde klæder PET lokalsamfundet bedre på til at opdage, vurdere og sætte ind overfor voldelig ekstremisme og støtte op om unge på afveje, for at de kan bryde med en kriminel aktivitet eller ekstremistisk løbebane.

Securitas Go-For-It

Securitas mener, at det er vigtigt at inkludere så mange som muligt på arbejdsmarkedet. De driver i samarbejde med en række kommuner og private virksomheder projektet Go-For-It. Formålet med Go-For-It er at få udsatte unge i alderen 15-30 år sluset ind på arbejdsmarkedet og gjort dem selvforsørgende.

SSP Samrådet

SSP-Samrådet er en dynamisk organisation, hvor der er erfarings- og vidensdeling mellem de lokale aktører i SSP-samarbejdet. De arbejder for at udvikle og udbrede ideer og metoder, der bygger på forskningsbaseret og/eller anerkendt viden.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet. SIRI er også en del af Den danske forebyggelsesmodel.

Trivselsmåling

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Se de centrale nøgletal for de enkelte grundskolerne her.