De tre arbejdsområder

Den Kriminalpræventive Enhed varetager koordineringen af det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Albertslund Kommune


Koordineringen af det kriminalitetsforebyggende samarbejde i Albertslund Kommune, varetages af stabsenheden Den Kriminalpræventive Enhed (DKE). Det påhviler DKE at tilrettelægge og drifte en bæredygtig indsats, der til enhver tid modsvarer behovet på alle niveauer målrettet alle borgere, dog i særdeleshed borgere der endnu ikke er fyldt 30 år.

Målet med kommunens kriminalpræventive strategi er gennem en målrettet indsats at forebygge kriminalitet og skabe mere tryghed for alle byens borgere. Det gør DKE gennem en systematisk og evidensbaseret tilgang til det forebyggelsestekniske fagfelt, hvorfor enheden er organiseret i tre koordineringsområder:

Proaktivt koordineringsområde

For opbygning af resiliens (social kapital, tillid og tryghed, kompetenceudvikling, forskning, kommunikation, outreach og lokalmiljø)

Reaktivt koordineringsområde

For enkeltsagsbehandling (undersøgelse, afklaring, handleplaner, exit, løsladelse samt socialfaglig og -retlig kvalitetssikring)

Operativ Pædagogisk Støtte

For opsøgende og individorienteret relationsarbejde og outreach (mentorindsats samt tryghedsskabende og tillidsopbyggende pædagogisk virksomhed)

 

Klik her for at se en grafik af DKEs arbejdsmodel.