Publikationer og rapporter

Her kan du læse om, hvordan den kriminalpræventive indsats er organiseret i Albertslund Kommune, og hvordan du får kontakt


Nedenstående er DKEs egne publikationer, som vi finder relevante i den kriminalpræventive indsats for Albertslund. DKE udgiver to rapporter årligt for at informere interesserede borgere, samarbejdspartnere og udvalg om DKEs virke, samt fungere som en invitation til kommunikation og samarbejde på tværs af fagligheder. I rapporten præsenteres et overblik over det aktuelle kriminalitetsbillede samt udviklingen i udvalgte kriminalitetsformer i Albertslund kommune. Analyserne bygger blandt andet på viden og tal fra politiets kriminalitetsstatistikker, Danmarks statistik, boligområdernes tryghedsundersøgelser, skolernes trivselsundersøgelser, kommunens enkeltsager og Bydata. Halvårsrapporten præsenteres for øverste ledelse i politikredsen og kommunen og understøtter herved det kriminalpræventive samarbejde i kredsrådet og lokalrådet. Strategier og prioriteringer i forhold til kriminalitetsforebyggelse for politikredsen og Albertslund udformes dermed på baggrund af halvårsrapportens analyser og nøgletal, hvorfor den bidrager til at kvalificere de forebyggende indsatser i Albertslund. Ydermere giver rapporten et indblik i de tiltag og indsatser, som DKE arbejder med på det proaktive, det reaktive og det operative område.  

DKEs egne publikationer

Strategi for den kriminalpræventive indsats

Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling

Den Robuste Generation - læreplan for god trivsel 2016

Relationsdannende - og genoprettende praksis i Albertslund

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2019:2

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2019:1

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2018:2

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2018:1 

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2017:2