Publikationer og rapporter

Her kan du læse om, hvordan den kriminalpræventive indsats er organiseret i Albertslund Kommune, og hvordan du får kontakt.


Nedenstående publikationer er både DKEs egne og andre udvalgte publikationer, vi finder relevante i den kriminalpræventive indsats for Albertslund. I forbindelse med udvikling af særlige indsatser og koncepter udarbejdes der også en rapport, som fungerer som en drejebog/instruks for det videre arbejde (driften). DKE udgiver derudover to rapporter årligt omkring status på den kriminalpræventive indsats i Albertslund Kommune, som indeholder relevant data på aktuelle tilstande.

DKEs egne publikationer

Strategi for den kriminalpræventive indsats

Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2018:2

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2018:1 

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2017:2

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2017:1

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2016:1

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2016:2

Den Robuste Generation - læreplan for god trivsel 2016

Andre relevante rapporter

Indsatsen mod ungdomskriminalitet - Justitsministeriet

Børne- og ungdomskriminaliteten 2006-2016 - Justitsministeriet

Børne- og ungdomskriminaliteten 2006-2015 - Justitsministeriet

Ungdomskommissionens redegørelse 2009 - Justitsministeriet

Ungeprofilundersøgelse - Socialstyrelsen