DKE gennem tiden

Her kan du læse om, hvordan den kriminalpræventive indsats er organiseret i Albertslund Kommune, og hvordan du får kontakt


Den 9. december 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune landets hidtil mest ambitiøse strategi på det kriminalpræventive område. Det var som led i kommunens målsætning om at skabe en tidlig, tværfaglig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats på området.

Strategien var og er at sikre en fælles helhedsorienteret tilgang for alle aktører på tværs af sektorer, institutioner, civile samfundsaktører og borgere. Til at koordinere det tværfaglige arbejde under én fælles ledelse blev Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) oprettet.
Det overordnede mål er, at borgere i Albertslund skal kunne få et godt og langt liv fri for kriminalitet og misbrug, hvilket gør sig gældende for ofre, pårørende, gerningsperson og borgere, der føler sig utrygge i deres nærmiljø.
Med vedtagelsen af strategien og etableringen af DKE i maj 2015, udviklede Albertslund Kommune en samlet model for kriminalitetsforebyggelse, som sikrer koordination, hurtig indsats og både proaktiv og reaktiv forebyggelse af kriminalitet.

Enkeltsagskonceptet er omdrejningspunktet

Det er Kommunalbestyrelsens ønske at benytte enkeltsagsbehandling som metode for det individorienterede arbejde på børne-, unge- og voksenområdet. Konceptet om enkeltsagsbehandling blev udarbejdet af DKE i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere fra resten af organisationen og tilrettes løbende.
Enkeltsagskonceptet dækker over en arbejdsprocedure, hvor hver enkeltsag klassificeres efter karakteren af den konkrete adfærd eller livssituation for den involverede. Den enkelte sag placeres derefter på Niveau l, ll eller lll.

Læs mere om enkeltsagskonceptet her.