Til studerende

Er du pårørende til en, der er i problemer? Eller kæmper du selv med at komme ud af kriminalitet? Hos DKE kan du få hjælp og vejledning, uanset hvordan du er involveret


Praktik

Vi tager praktikanter med forskellige uddannelsesbaggrunde. Siden enheden blev opstartet har vi løbende haft PAU-studerende (pædagogisk assistent) samt kandidatstuderende fra sociologi, Kriminologi og Socialt Arbejde - skal du være den næste?

Hvis du er interesseret i et praktikforløb hos DKE, kan du rette henvendelse til stabsleder, Kasper Fisker på Kasper.Fisker@albertslund.dk eller tlf. 21 59 35 12.

 

Empiriindsamling

Du er som studerende altid velkommen til at rette henvendelse til DKE i forbindelse med empiriindsamling, hvor vi vil være behjælpelige i det omfang kapaciteten tillader det. 

Skriv til DKE på denne mailadresse: kriminalpraeventive.enhed@albertslund.dk