Aktuelt i DKE


Ny medarbejder i DKE

Vi bød i juni måned velkommen til vores nye medarbejder i DKE, Maria Guld Thomsen. Maria skal sammen med medarbejderne i det operative team varetage opsøgende arbejde og mentorarbejde. Maria har stor erfaring fra tidligere stillinger, hvor hun både har arbejdet med mentoropgaver og opsøgende arbejde på det kriminalitetsforebyggende område.

 

Områdevandringer

For at øge trygheden for borgerne i Albertslund arbejdes der med at etablere tryghedsvandringer/områdevandringer. Vandringerne foregår i udvalgte boligområder, hvor der udpeges særligt oplevede trygge og utrygge steder. Efterfølgende bliver det vurderet, hvilke løsninger der skal til for at øge den oplevede tryghed. Det kan f.eks. være at beskære buske, at opsætte belysning m.m. Vandringens planlægning, udførelse og opfølgning sker i et samarbejde mellem kommune, politi, boligselskaber, beboere samt relevante interessenter.

 

Næste halvårsrapport

I November udkommer næste halvårsrapport (2017:2)

  

'Albertslund Projektet' - Genoprettende praksis

Som led i den kriminalpræventive strategi for Albertslund Kommune, vil alle skoler og klubber i kommunen blive uddannet i at arbejde med metoden Restorative Justice/"Genoprettende Praksis". Opdateret information herom kan læses i sidste halvårsrapport 2016.

 

DKEs arbejde vækker interesse i udlandet

DKEs stabsleder Kasper Fisker var i december 2016 i Ungarn for at fortælle om DKEs arbejdsmetoder på en konference om antiradikalisering på universitetet i Budapest.

 

'Den Robuste Generation' - Kriminalpræventiv læreplan

Den kriminalpræventive læreplan, ”Den Robuste Generation”, er nu udfærdiget og orienteret på politisk niveau. Der har i projektfasen været inviteret interessenter, som blandt andet har været repræsenteret af skoleledere, skolelærere, SSP, daginstitution, sundhedspleje og Familieafsnittet. De inviterede har på tre møder (otte timer i alt), hvortil der hørte forberedelse (ca. fire timer) udviklet den kriminalpræventive læreplan gældende for 0. klasse til og med 10. klasse. Produktet er blevet til et samlet katalog over de opgaver, som skal gennemføres på alle klassetrin. Læreplanen er slutteligt sendt ud på skolerne, hvor de sættes i værk allerede i indeværende skoleår 2016/2017 - Læreplanen er obligatorisk for alle skoler.
Den kriminalpræventive læreplan kan rekvireres hos DKE i papirform og findes også her på hjemmesiden - klik her for at downloade. 

Tilbage til DKEs forside

 

 

Siden er sidst opdateret: 24-08-2017