Naturfagene

Vi lever i en tid og et samfund, hvor naturvidenskaben spiller en dominerende rolle i store dele af vores hverdag. Derfor finder vi det af afgørende betydning, at alle unge i Albertslund kommune forlader uddannelsessystemet med en solid naturfaglig ballast.


Det er vores mål, at mange unge bliver motiverede for at søge udfordringerne i deres videre uddannelsesforløb inden for det naturfaglige felt, så de kan medvirke til at dække samfundets behov for arbejdskraft på dette område.

I perioden 2012-2017 har der været særlig fokus på naturfagene i et samarbejde med Professionshøjskolen Metropol i projektet ”Naturfag for alle”. Projektet har taget afsæt i eleverne, deres forskellige interesser og potentialer indenfor naturfag. Formålet med projektperioden har været at give naturfagslærerne et kompetenceløft og højne elevernes karaktergennemsnit.

Projektperioden har ført til en masse nye tiltag på naturfagsområdet, bl.a. et naturfagligt netværk, efteruddannelse af lærere, en åben skole portal, eksterne samarbejder med fokus på naturfagene, Science i Albertslund, Mini-Science for dagtilbud, Grønt Flag og miljøråd på alle skoler.

Den fremadrettede udvikling af naturfagene vil fortsætte på skolerne i form af lokale naturfagshandleplaner, efteruddannelse, naturfagsnetværk, m.m.

Læs mere om tiltagene på naturfagsområdet nedenfor.

Naturfagshandleplan 2017-2022 - fra indsats til forankring

Den kommunale handleplan for naturfagene i Albertslund er politisk besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2017. Handleplanen indeholder tre spor: Læringsløft - Sammenhængskraft - Kompetenceudvikling og en række anbefalinger til skolerne, der skal understøtte muligheden for at skabe en motiverende og varierende naturfagsundervisning for alle elever. 

Naturfagshandleplan 2017-2022 i Pixi udgave

Naturfagshandleplan 2017-2022 baggrundskatalog 

Med afsæt i Skolereformen og "Folkeskolereform i Albertslund 2014", har Skoler og Uddannelse iværksat portalen Åben skole Albertslund, i daglig tale "Kompetencebanken". Siden skal danne grundlag for at skoler, virksomheder, foreninger, klubber og kunstnere mødes og sammen udvikler forskellige læringsaktiviteter til den understøttende undervisning og faglige fordybelse i grundskolen. Se tilbuddene fra de lokale læringsmiljøer under trin og fag på hjemmesiden www.aabenskole.albertslund.dk 

 

Ved at deltage i Naturfagsmaraton gennem en periode på skolen og det afsluttende lokale arrangement, får elever og lærere erfaringer med undersøgende og praktisk undervisning, som styrker elevernes motivation for at lære mere i de naturvidenskabelige fag.