Modersmålsundervisning


Modersmåls undervisning for tosprogede elever.

Tosprogede elever i 1.-9. klasse tilbydes modersmåls-/nationalsprogsundervisning i tre timer om ugen.

Undervisningen begynder i august.

Tilbuddet gives kun til elever

  • fra EU-lande (kun i EU-sprog), eller fra lande der er omfattet af EØS-aftalen
  • fra Grønland og Færøerne
  • hvoraf den ene eller begge forældre har ophold i Danmark som flygtning, eller hvis eleven selv har flygtninge status

I april måned annonceres det i Albertslund Posten hvordan tilmeldingen foregår.