Styrket faglighed

Det er afgørende for os at folkeskolen med professionalisme, faglig dygtighed og stærke relationer giver vores børn mulighed for at udfolde deres fulde potentiale


Naturfag

Vi finder det af afgørende betydning, at alle unge i Albertslund kommune forlader uddannelsessystemet med en solid naturfaglig ballast. 

Vi anser det ligeledes for vigtigt, at børn og  unge gennem undervisningen i naturfag, bliver rustet til at manøvrere i en hverdag, der stiller stadig øgede krav til dem om at forholde sig til bæredygtighed, miljø og klima.

 

Mål

I skoleåret 2016/17 skal gennemsnittet i matematik, biologi, geografi og fysik/kemi være hævet med én karakter afhængigt af faget. Det er desuden vores mål at motivere flere unge mennesker til at vælge naturfaglige uddannelser senere i livet.

 

Sprogforståelse og læsning

Sprog og læsning er vigtige kompetencer, der bidrager til barnets personlige udvikling, selvværd og lyst til at lære. Det er af stor betydning for barnet og den unge at opnå gode sprog- og læsekompetencer, da det har indflydelse på deres valgmuligheder  senere i livet.

Da sprog- og læsekompetencer udvikles i et samspil af mange faktorer, skal de styrkes i alle fag og ved en kvalificeret og sammenhængende indsats på alle alderstrin.

Mål

I 2017 skal børnenes resultater vise endnu bedre resultater. I efteråret 2014 indstilles en ny beregningsmåde til politikerne.