Sociale færdigheder

Det er afgørende for os at folkeskolen med professionalisme, faglig dygtighed og stærke relationer giver vores børn mulighed for at udfolde deres fulde potentiale


Sociale og relationelle kompentecer

Alle børn skal have mulighed for at indgå i fællesskaber, så de kan trives og udvikles.  Forskning viser desuden, at det at være en del af fællesskabet på skolen og i klassen er en af forudsætningerne for at lære mere og bedre. Derfor vil vi styrke børn og unges sociale og relationelle kompetencer, så ingen føler sig udenfor eller bliver mobbet.

Vi vil bruge flest mulige ressourcer på at etablere solide, lokale løsninger i stærke fællesskaber, som favner alle vores børn – både dem med og uden behov for særlig støtte.

 

Mål

I 2017 skal 98 % af alle elever svare ja til at være glade for at gå i skole. 90% skal svare, at de er glade for deres skole, deres klasse og at de synes, at de lærer noget. Derudover skal 96 % af alle børn og unge være inkluderet i folkeskolen.