Personlige kompetencer

Det er afgørende for os at folkeskolen med professionalisme, faglig dygtighed og stærke relationer giver vores børn mulighed for at udfolde deres fulde potentiale


I løbet af folkeskolen og efterfølgende på ungdomsuddannelsen, er det vigtigt at den unge bevarer sin lyst, nysgerrighed og motivation til fortsat at lære - det kræver nemlig engagement og lyst at yde en arbejdsindsats. Desuden er motivation en afgørende faktor for at begynde på en ungdomsuddannelse.

Derfor skal alle børn og unge have kendskab til deres egne kompetencer. De skal udvikle alle sider af deres personlighed. Det vil sige, at de skal udvikle sig emotionelt, intellektuelt, fysisk, socialt, etisk og æstetisk.

Mål

I 2017 skal elevfraværet være faldet til max. 6,5% og eleverne i folkeskolen skal føle at de i nogen eller høj grad har medbestemmelse i klasseværelset.