Elevfravær

Sådan arbejder vi for at nedbringe elevernes fravær


Albertslund Kommune vil nedbringe elevfraværet. Det er en målsætning i skolestrategien ’Skole for alle’ såvel som i den netop vedtagne ’Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet’. Den fælles fraværsindsats blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2016.

En indsats for at nedbringe elevernes fravær er en central indsats i arbejdet med at højne det faglige niveau og trivslen på kommunens skoler. I samarbejdet omkring at nedbringe elevernes fravær samarbejder Skoler og Uddannelse med PPR og Social og Familie. Der er udarbejdet en fælles procedure i forhold til arbejdet med elevfravær, med udgangspunkt i skolernes egne erfaringer og erfaringer fra andre kommuner, der har nedbragt elevfraværet. Skolerne har samtidig øget fokus på at registrere fraværet dagligt ud fra fælles definitioner.

Læs mere om proceduren for arbejdet med elevfravær her.