Den Robuste Generation


 

Den Robuste Generation er en læreplan for 0.klasse til og med 10. klasse. Formålet med læreplanen er at optimere en systematiske og organiseret indsats i folkeskolen. Der skal være  fokus på det trivselsfremmende, det opbyggende og det kriminalitetsforebyggende arbejde. Læreplanen tager afsæt i et ønske om at skabe gode betingelser og en tryg opvækst for børn og unge i Albertslund Kommune. Det har på lang sigt har en markant positiv effekt på risikoadfærd. 

Du kan læse læreplanen på Den Kriminalpræventive Enheds hjemmeside via dette link som åbner i ny side. Link: DKE