Den Robuste Generation


Den Robuste Generation er en læreplan gældende for 0.klasse til og med 10. klasse. Formålet med læreplanen er at optimere den systematiske og organiserede indsats i folkeskolen med fokus særligt rettet mod det trivselsfremmende, det opbyggende samt det kriminalitetsforebyggende arbejde. Læreplanen tager afsæt i et ønske om at skabe gode betingelser og en tryg opvækst for børn og unge i Albertslund Kommune, da det er på lang sigt har en markant positiv effekt på risikoadfærd. 

Du kan læse mere om læreplanen her