Tilbud til børn med særlige behov


I Albertslund har vi en række tilbud til børn med særlige behov. Særlige behov kan for eksempel skyldes indlæringsvanskeligheder, fysiske eller psykiske handicaps eller problemer i familien. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) står til rådighed med vejledning til forældre og til personale i kommunens daginstitutioner, skoler, SFO'er og klubber. I PPR arbejder psykologer, talehørekonsulenter, specialpædagogiske udviklingskonsulenter og pædagogiske vejledere. Du kan læse mere om PPRs ydelser på dette link: PPR.