Fra skole til ungdomsuddannelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen tilbyder vejledning om uddannelse og valg af uddannelse til børn og unge i 6.-10. klasse, og unge mellem 16 og 25 år


UU-Vestegnen tilbyder uddannelsesvejledning for elever på 6.-10. klassetrin på folkeskoler, specialskoler og privatskoler i Albertslund.

UU-Vestegnen tilbyder også uddannelsesvejledning til unge i alderen 16 til 25 år som ønsker:

  • Information om uddannelsessystemet
  • Vejledning i forbindelse med valg af uddannelse
  • Vejledning i forbindelse med skift af uddannelsesretning og fag
  • Tilrettelægning af uddannelsesplaner for unge med særlige behov
  • Ønske om optagelse på en produktionsskole/prod.skolevurdering
  • Omvalg af ungdomsudd. (gymnasium, handels-/ tekn. skole m.v.)
  • At tale om fremtid og muligheder med en ungevejleder, der kender systemet og kommunen.

Du kan læse mere om UU-Vestegen på deres hjemmeside. Her kan du også læse, hvordan du kommer i kontakt med en vejleder fra UU-vestegnen, der kan hjælpe dig med dit valg af uddannelse.

Du kan også få vejledning om uddannelse hos eVejledning på www.evejledning.dk