Transport til og fra skole

I bestemte situationer sørger Albertslund Kommune for at transportere børn til og fra skole


Albertslund Kommune sørger for transport til og fra skole af børn:
• Hvis barnet har længere end 2,5 km til skole og går i 0. – 3. kl.
• Hvis barnet har længere end 6 km og går i 4. – 6. kl.
• Hvis barnet har længere end 7 km og går i 7. – 9. kl.

Det foregår ved at eleven kan få udstedt et buskort på skolens kontor, som gælder til de offentlige busser.

Hvis barnet bor tættere på skolen eller har valgt at gå på en anden skole end distriktsskolen, er det som udgangspunkt forældrenes ansvar, at transportere eleven i skole.

Barnet er blevet henvist til en anden skole af Albertslund Kommune
Hvis Albertslund Kommune har henvist barnet til at gå på en anden skole end distriktsskolen, eksempelvis til undervisning i basisdansk eller til specialklasse/skole, sørger kommunen for transport til eleven, hvis skolevejen er længere end de ovenstående kilometergrænser.

Hvis barnet er sygt eller handicappet, eller har en særligt farlig skolevej
Hvis barnet er sygt eller handicappet, eller barnet har en særligt farlig skolevej, kan barnet også blive transporteret til og fra skole. Her vurderer skolelederen dog i hvert enkelt tilfælde, om barnet skal have transport til og fra skole.

Hvis skolelederen vurderer, at barnet kan få transport, køres barnet ved korterevarende sygdom i taxa og ved varig sygdom/handicap kører barnet med kommunens skolebus eller får et buskort til offentlig bus.

Hvis det er nødvendigt, at eleven følges til og fra skole og SFO, står kommunen også for en eventuel udgift til ledsagerens transport.

Frit skolevalg
Hvis forældre efter reglerne om frit skolevalg, selv har valgt en anden skole end distriktsskolen til deres barn, sørger Albertslund Kommune IKKE for transport til og fra skole, selvom skolevejen er længere end de ovenstående kilometergrænser.

Transportformer
Normalt transporterer Albertslund Kommune skoleelever til og fra skole ved at give dem et buskort til offentlig bus eller i skolebus. I særlige tilfælde køres eleven med taxa.

Sådan ansøger du om transport til og fra skole
Hvis forældre ønsker at søge om, at deres barn bliver transporteret til og fra skole, skal de henvende sig på skolens kontor.