Transport til og fra skole

I bestemte situationer sørger Albertslund Kommune for at transportere børn til og fra skole


Som forælder sørger du selv for dit barns transport til og fra folkeskolen (distriktsskolen).
Folkeskoleloven har en bestemmelse om at Kommunen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet af børn, der har længere til distriktsskolen end:

• 2½ km i 0.-3. klassetrin
• 6 km i 4.-6.klassetrin
• 7 km. i 7.-9.klassetrin
• 9 km i 10.klasse.

Der er ingen børn i Albertslund der har så langt til distriktsskolen, at de kan få transporten betalt.
Vælger du, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, er udgifter til transport Kommunen uvedkommende. Du betaler selv evt. transport.
Hvis dit barn er henvist til specielle undervisningstilbud på andre skoler end distriktsskolen, sørger kommunen for transport efter reglerne om længere skolevej. Det foregår ved at dit barn får et buskort, som gælder til de offentlige busser.
Albertslund Kommune sørger for transport til og fra skole af syge elever. Eksempelvis en elev med brækket ben, som det ikke må støttes på.
Du skal henvende dig på dit barns skole, hvis I på grund af skader har behov for midlertidig transport til og fra skole.