Skoleskift under skoleforløbet

Dit barn har mulighed for at skifte til en anden skole


Hvis I ønsker, at jeres barn skal skifte fra en folkeskole til en anden folkeskole i Albertslund under skoleforløbet, skal I henvende jer til skolelederen på den skole, som barnet går på. Her udfylder I ansøgningen "Ønske om skoleflytning".

Efter en samtale, videresender skolen ansøgningen til den ønskede skole med en udtalelse om, om skolen kan anbefale, at barnet skifter skole.

Barnet optages herefter på den ønskede skole, hvis:

  • Klassekvotienten på det pågældende klassetrin ikke derved bringes op over 24 elever.

Der er flere børn, der ønsker optagelse, end der er plads til, optages søskende først, og dernæst de der bor nærmest den ønskede skole.

Det er skolelederen på den ønskede skole, der træffer afgørelsen. Skolelederen giver jer og elevens hidtidige skole besked.

Hvis ansøgningen imødekommes, kan jeres barn starte på den nye skole, så snart i og den hidtidige skole, har fået afgørelsen.

I helt særlige tilfælde kan Skoler & Uddannelse dog beslutte, at et barn ikke kan skifte til den ønskede skole.

For tosprogede børn på basisdansk hold (0. - 1. klasse) og for elever i specialklasser og lignende gælder særlige regler for skoleflytning, og de kan som udgangspunkt ikke flytte skole.

Du kan få flere oplysninger hos Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk

Privatskole eller en folkeskole i en anden kommune

Forældre, der bor i Albertslund, og som ønsker, at deres barn skal flyttes til en privatskole eller en folkeskole i en anden kommune, skal henvende sig til den ønskede skole. Du kan læse mere om privatskoler og folkeskoler i andre kommuner på vores hjemmeside her.