Skoleskift under skoleforløbet

Dit barn har mulighed for at skifte til en anden skole


Hvis forældrene ønsker, at deres barn skal skifte fra en folkeskole til en anden folkeskole i Albertslund under skoleforløbet, skal de henvende sig til skolelederen på den skole, som barnet går på. Her udfylder forældrene ansøgningen "Ønske om skoleflytning".

Efter en samtale med forældrene videresender skolen ansøgningen til den ønskede skole med en udtalelse om, om skolen kan anbefale, at barnet skifter skole.

Barnet optages herefter på den ønskede skole, hvis:

  • Klassekvotienten på det pågældende klassetrin ikke derved bringes op over 24.
  • Der er flere børn, der ønsker optagelse, end der er plads til, optages søskende først, og dernæst de der bor nærmest den ønskede skole.

Det er skolelederen på den ønskede skole, der træffer afgørelsen. Herefter giver skolelederen besked til forældrene og elevens hidtidige skole.

Hvis ansøgningen imødekommes, kan eleven starte på den nye skole, så snart afgørelsen er meddelt til forældrene og den hidtidige skole.

I helt særlige tilfælde kan Skoler & Uddannelse dog beslutte, at et barn ikke kan skifte til den ønskede skole.

For tosprogede børn på basisdansk hold (børnehaveklasse - 1. klasse) og for elever i specialklasser og lignende gælder særlige regler for skoleflytning, og de kan som udgangspunkt ikke flytte skole.

Du kan få flere oplysninger hos Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk

Privatskole eller en folkeskole i en anden kommune

Forældre, der bor i Albertslund, og som ønsker, at deres barn skal flyttes til en privatskole eller en folkeskole i en anden kommune, skal henvende sig til den ønskede skole. Du kan læse mere om privatskoler og folkeskoler i andre kommuner her.