Klagemuligheder

Du kan klage til Skoler & Uddannelse og Kommunalbestyrelsen over en afgørelse om skoleskift og optagelse på anden skole end distriktsskolen


Hvis du vil klage over en afgørelse om skoleskift og optagelse på anden skole end distriktsskolen, kan du sende en skriftlig klage til Skoler & Uddannelse pr. e-mail til skoleroguddannelse@albertslund.dk eller et fysisk brev til Skoler & Uddannelse, Albertslund Kommune, Nordmarks Allé, 2620 Albertslund.

Forældre kan også indbringe enhver afgørelse om skoleskift og optagelse på anden skole end distriktsskolen for Kommunalbestyrelsen.