Flytning til Albertslund

Børn der flytter til kommunen under skoleforløbet indskrives på distriktsskolen i Albertslund


Forældre til barnet skal henvende sig til skolelederen på distriktsskolen for at blive optaget på skolen.

Du kan se, hvilket skoledistrikt dit barn hører til, på dette link: skoledistrikt. (Når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger).

Du kan henvende dig til Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk, hvis du ikke kan se, hvilket skoledistrikt dit barn hører til.

Der gælder særlige regler for tosprogede elever i 0. og 1. klasse, så forældre til tosprogede elever i 0. og 1. klasse skal henvende sig i Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk.

Dit barn skal gå på en anden folkeskole i Albertslund end distriktsskolen
Hvis du ønsker det, kan dit barn optages på den ønskede skole, hvis:
• Klassekvotienten på det pågældende klassetrin ikke derved bringes op over 24.
• Der er flere børn, der ønsker optagelse, end der er plads til, optages søskende først, og dernæst de der bor nærmest den ønskede skole.

Du skal henvende dig til den skole, som du ønsker at dit barn bliver optaget på for at høre, om der er plads til dit barn på skolen. Hvis der ikke er plads, kan dir barn blive skrevet op på en venteliste.

Dit barn skal fortsætte på sin hidtidige skole
Hvis du ønsker at dit barn fortsætter på sin hidtidige skole i en anden kommune, skal du henvende dig til fraflytningskommunen for at høre, om dit barn kan fortsætte på skolen.

Hvis dit barn kan fortsætte på sin hidtidige skole, skal du kontakte Skoler & Uddannelse i Albertslund og fortælle, hvad dit barns CPR-nummer er, og hvilke skole han eller hun går på.

Eventuelle transportudgifter vil ikke blive refunderet af Albertslund Kommune.