Børn fra andre kommuner

Forældre, der bor i en anden kommune end Albertslund og ønsker, at deres barn bliver optaget på en skole i Albertslund, skal henvende sig på den ønskede skole, hvis barnet skal gå i 1.-10. klasse


Hvis barnet skal i børnehaveklasse, skal I henvende jer i Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk.

Barnet kan som udgangspunkt optages på skolen efter samme kriterier, som børn fra Albertslund.

Dermed kan barnet som udgangspunkt optages på den ønskede skole, hvis:
• Klassekvotienten på det pågældende klassetrin ikke derved bringes op over 24.
• Der er flere børn, der ønsker optagelse, end der er plads til, optages søskende først, og dernæst de der bor nærmest den ønskede skole.

Du kan læse mere om reglerne for skoleskift for børn, der bor i Albertslund på linket skoleskift.