Anden folkeskole end distriktsskolen (frit skolevalg)

Hvis en række forhold er opfyldt, kan et barn gå i en folkeskole i kommunen uden for barnets skoledistrikt. Som hovedregel optages et barn i folkeskolen i det skoledistrikt, hvor barnet bor.


 

Hvilken skole tilhører dit barn

Du kan se, hvilket skoledistrikt dit barn hører til (link) her . Når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger.

Du kan også henvende dig til Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk, hvis du ikke kan se, hvilket skoledistrikt dit barn hører til.

Frit skolevalg

Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole i kommunen uden for distriktet, hvis:
• Den gennemsnitlige klassekvotient ikke forventes at ville overstige 25 børn.
• Der er flere børn, der ønsker optagelse, end der er plads til, optages søskende først, og dernæst de der bor nærmest den ønskede skole.

I helt særlige tilfælde kan Skoler & Uddannelse også beslutte, at et barn kan optages eller ikke optages på en skole uden for barnets skoledistrikt, selvom de ovennævnte begrænsninger gælder.

Hvis du ønsker, at dit barn bliver optaget på en anden folkeskole end barnets distriktsskole skal du meddele dette via web-indskrivningen når I skriver jeres barn op til skolestart elektronisk.

Webindskrivningen er åben ca. en måned hver efterår, og distriktsskolen sender brev ud til jer med information når det er tid.

 

Tosprogede børn

For tosprogede børn, der skal have sprogstøtte, gælder der dog særlige regler. Du kan finde reglerne på siden "Indskrivning af tosprogede børn" (Link)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller e-mail skoleroguddannelse@albertslund.dk.