Klub Svanen

Her kan du læse om fremdriften i etableringen af de nye bygninger til Klub Svanen


 - Albertslund Kommune

Byggeriet af den nye bygning til Klub Svanen påbegyndes medio juni 2021.

Der skal først etableres byggeplads, hvorefter byggeriet af huset opstartes. Fundamentet til bygningen udføres som skruefundamenter.

Indtil nu er der foretaget jordbundsundersøgelser for at afklare jordbundens bæreevne. Der skal graves ud og etableres ledninger i jord til kloak, regnvand, vand, varme, el og fiber.