Kvalitetsrapport

Folkeskolen er en kommunal opgave. Ifølge folkeskoleloven har den enkelte kommunalbestyrelse det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen – herunder tilsynspligt. Tilsynet gennemføres blandt andet gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet.


Nederst på denne side kan du læse de fire nyeste kvalitetsrapporter for skoleområdet i Albertslund Kommune. De tidligere kvalitetsrapporter består af en hovedrapport og et databilag, mens de nye rapporter samler alle informationerne i én rapport.


Kvalitetsrapporten er en lovpligtig rapport, hvor hver kommune beskriver sine skolers niveau i forhold til nationale og lokale mål for skoleområdet. Desuden skal rapporterne danne grundlag for dialog blandt politikere, ledere, lærere, pædagoger, skolebestyrelser, forvaltning og andre, der interesserer sig for skoleområdet i Albertslund Kommune.

Albertslund Kommunes seneste kvalitetsrapport blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. marts 2016.

Her finder du kvalitetsrapport for skoleåret 2015-16 og 2016-17

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017

 

Her finder du kvalitetsrapport for skoleåret 2014-15: 

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014-15

 

Her finder du kvalitetsrapport og databilag for skoleårene 2011-12, 2012-13 og 2013-14

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2013-14

 

 

Hvis du har spørgsmål om kvalitetsrapportens indhold, er du velkommen til at kontakte Skoler & Uddannelse.