Læs om målinger i skolerne og blandt borgerne

Folkeskolen er en kommunal opgave. Ifølge folkeskoleloven har den enkelte kommunalbestyrelse det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen – herunder tilsynspligt. Tilsynet gennemføres blandt andet gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet.


Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten er en lovpligtig rapport, hvor hver kommune beskriver sine skolers niveau i forhold til nationale og lokale mål for skoleområdet. Desuden skal rapporterne danne grundlag for dialog blandt politikere, ledere, lærere, pædagoger, skolebestyrelser, forvaltning og andre, der interesserer sig for skoleområdet i Albertslund Kommune.

I den nyeste kvalitetsrapport, som dækker skoleåret 2013/14, kan du blandt andet læse om kommunens pædagogiske indsatsområder: inklusion, dansk og læsning, matematik og naturfag, overgang til ungdomsuddannelse, elevtrivsel og elevfravær. Du kan også læse om resultater fra afgangsprøverne.

Albertslund Kommunes seneste kvalitetsrapport blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. marts 2015.

Her finder du kvalitetsrapport for skoleåret 2013-14: 

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2013-14

 

Brugertilfredshedsundersøgelse

Tilsynet gennemføres blandt andet gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet.

Desuden blev der i efteråret 2014 for første gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn, som går i skole, SFO, klub eller dagtilbud i Albertslund.

Her kan du læse hovedrapporten fra undersøgelsen:

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 - Hovedrapport