Læs om målinger i skolerne og blandt borgerne

Folkeskolen er en kommunal opgave. Ifølge folkeskoleloven har den enkelte kommunalbestyrelse det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen – herunder tilsynspligt. Tilsynet gennemføres blandt andet gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet.


Brugertilfredshedsundersøgelse

Tilsynet gennemføres blandt andet gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet.

Desuden blev der i efteråret 2014 for første gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn, som går i skole, SFO, klub eller dagtilbud i Albertslund.

Her kan du læse hovedrapporten fra undersøgelsen:

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 - Hovedrapport