Læs om målinger i skolerne og blandt borgerne

Folkeskolen er en kommunal opgave. Ifølge folkeskoleloven har den enkelte kommunalbestyrelse det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen – herunder tilsynspligt. Tilsynet gennemføres blandt andet gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet.


Brugertilfredshedsundersøgelse

Tilsynet gennemføres blandt andet gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet.

Desuden blev der i efteråret 2014 for første gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn, som går i skole, SFO, klub eller dagtilbud i Albertslund.

Her kan du læse hovedrapporten fra undersøgelsen:

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 - Hovedrapport

Nederst på denne side kan du læse de fire nyeste kvalitetsrapporter for skoleområdet i Albertslund Kommune. De tidligere kvalitetsrapporter består af en hovedrapport og et databilag, mens de nye rapporter samler alle informationerne i én rapport.


Kvalitetsrapporten er en lovpligtig rapport, hvor hver kommune beskriver sine skolers niveau i forhold til nationale og lokale mål for skoleområdet. Desuden skal rapporterne danne grundlag for dialog blandt politikere, ledere, lærere, pædagoger, skolebestyrelser, forvaltning og andre, der interesserer sig for skoleområdet i Albertslund Kommune.

Albertslund Kommunes seneste kvalitetsrapport blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. marts 2016.

Her finder du kvalitetsrapport for skoleåret 2015-16 og 2016-17

Link: Kvalitetsrapport for skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 

 

Her finder du kvalitetsrapport for skoleåret 2014-15: 

Link: Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014-15 

 

 Hvis du har spørgsmål om kvalitetsrapportens indhold, er du velkommen til at kontakte Skoler & Uddannelse.