Måling, lov og politikker


Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten er en lovpligtig rapport, hvor vi beskriver skolernes niveau i forhold til nationale og lokale mål for skoleområdet. Desuden skal rapporterne danne grundlag for dialog blandt politikere, ledere, lærere, pædagoger, skolebestyrelser, forvaltning og andre, der interesserer sig for skoleområdet i Albertslund Kommune.

Her finder du kvalitetsrapport for skoleårene 2017-18 og 2018-19

Link: Kvalitetsrapport for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019

Her finder du kvalitetsrapport for skoleårene 2015-16 og 2016-17

Link: Kvalitetsrapport for skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 

 Her finder du kvalitetsrapport for skoleårene 2014-15: 

Link: Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014-15 

Hvis du har spørgsmål om kvalitetsrapportens indhold, er du velkommen til at kontakte Skoler & Uddannelse.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Tilsyn gennemføres gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet. Desuden blev der i efteråret 2014 for første gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn, som går i skole, SFO, klub eller dagtilbud i Albertslund.

Her kan du læse hovedrapporten fra undersøgelsen:

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 - Hovedrapport

 

Du finder beredskabsplanen m.m. her.