Indmeldelse og udmeldelse

Indmeld eller udmeld dit barn af en klub


Indmeldelse

Hvis du ønsker at melde dit barn ind i en klub, skal du henvende dig til den klub, som du ønsker at melde dit barn ind i. Hvis indmeldelse i klub skal ske, når tiden i SFO er slut - se venligst under "Fra SFO til klub".

Du skal betale et beløb hver måned for at dit barn kan gå i fritidsklub. Det er dog kommunen, der betaler langt størstedelen af udgifterne til fritidsklubben. Du skal ikke betale, hvis dit barn går i et værested eller i ungdomsklubben.

Børn og unge optages i klub efter følgende prioritering

Hvis du ønsker at melde dit barn ind i en fritidsklub er udgangspunktet, at alle børn/unge har lige ret til en klubplads.

Dog har alle 3. klassebørn fortrinsret til en relevant fritidsklubplads pr. 1. maj hvert år.

Børnene vil få tilbudt en relevant plads efter følgende prioritering:

  • Mulighed for gruppevis overflytning sammen med klassekammerater
  • Individuelle ønsker
  • Antallet af ledige pladser

Der er ikke særlige kriterier for unges indmeldelse i ungdomsklubben, da alle unge til hver tid er velkomne indenfor ungdomsklubbens åbningstid.

Udmeldelse

Hvis du vil melde et barn/en ung ud af klubben, skal du gøre det gennem Den Digitale Pladsanvisning. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelse er ikke nødvendig, hvis dit barn fortsætter i ungdomsklubben efter det fyldte 14. år, så sker overflytningen automatisk.

Hvis barnet /den unge senere skal meldes ind i fritidsklubben igen, skal du sende en fornyet ansøgning om optagelse til klubbens leder.

Du kan få yderligere oplysninger hos Borger & Ydelsescentret på tlf. 43 68 68 68 eller send en e-mail: Borgerservice@albertslund.dk  Du skal skrive "Pladsanvisningen" i emnefeltet.