Forældreinddragelse

Forældre til børn/unge i klubber kan stille op til forældrebestyrelserne eller komme til nogle af de forældrearrangementer, som klubberne holder


Forældrebestyrelser

Som udgangspunkt har alle klubber forældrebestyrelser. Der kan dog være forskel fra klub til klub, afhængig af forældrenes ønsker om at stille op. I Forældrebestyrelsen kan forældre, der har børn i klubben stille op til at få en plads i forældrebestyrelsen. I en forældrebestyrelse sidder der typisk 5 medlemmer, og bestyrelsen vælges for et år ad gangen.

Det er forældre til børn i klubber, der vælger medlemmerne af forældrebestyrelsen. Derudover vælger de fastansatte medarbejdere i klubben også en eller to medlemmer til forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen træffer beslutning om:

  • Overordnede mål og principper for klubbens virksomhed
  • Principper for anvendelsen af klubbens budget
  • De pædagogiske principper
  • Indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse af leder og fast personale
  • Placering af åbningstiden inden for de rammer kommunalbestyrelsen har godkendt
  • Samarbejdet mellem klubber og forældrene
  • Rammerne for forældrenes medvirken i klubbens hverdag

Klublederen har den administrative og pædagogiske ledelse af klubben og er sekretær for forældrebestyrelsen.

Du kan få mere information i dit barns klub.

Du kan læse mere om forældrebestyrelser nedenfor.

Styrelsesvedtægt for Albertslund Kommunes fritidsklubber og fælles ungdomsklub

Arrangementer for forældre i de enkelte klubber

Derudover har de forskellige klubber typisk jævnligt arrangementer for forældre. Det afhænger dog af den enkelte klub hvor mange forældrearrangementer, der er. Eksempler på forældrearrangementer er teaterforestillinger med børn/unge, fællesspisning og julefest.