Oversigt over forbrug

Det Digitale Betalingskort er en service til børn, unge og forældre til køb af mad og materialer i klubberne Bakkens Hjerte og Storagergård.


Det er muligt at se, hvad der er brugt på kortet over en given periode.

Se vejledninger, for yderligere information. Du finde den på linket: Oversigt over forbrug.

 

Vejledning til forældre, hvis børn endnu ikke har modtaget et betalingskort, findes under "indbetalingsvejledninger".