Ansvar hvis din iPad bliver ødelagt

Nedenfor er en uddybning af "Regler og retningslinjer" i forhold til reglerne for erstatning.


En iPad er et dyrt arbejdsredskab, så det er vigtigt, at du passer godt på det.

Hvis man derimod ikke passer godt på sin iPad og fx træder på den eller gør den våd, så gælder der nogle regler om erstatningsansvar.

Hvis iPad'en, som du har lånt af Albertslund Kommune, går i stykker eller forsvinder, skal spørgsmålet om erstatning bedømmes på grundlag af dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt. Det er dansk rets almindelige ansvarsgrundlag, culpareglen, man anvender:

Børn er selvstændigt erstatningsansvarlige for deres skadegørende handlinger på samme måde som voksne. Når man vurderer, om et barn skal være erstatningsansvarligt, sammenligner man dog med et normalt barn på samme alder - ikke med en voksen. Hvis en elev skal kunne fritages for at betale erstatning - fordi barnet ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt ved beskadigelsen eller bortkomsten af iPad'en - kræver det, at eleven har en rimelig, troværdig og overbevisende forklaring. Kun ved hændelig tilskadekomst eller bortkomst, vil barnet kunne slippe for at betale erstatning for iPad'en. Efter omstændighederne vil et erstatningsansvar også kunne lempes, så der ikke skal betales fuld erstatning.

Kommunen kan efter lov om hæftelse for børns erstatningsansvar (lov nr. 363/2009) rette krav om erstatning for beskadigelse eller bortkomst mod forældrene.