iPad mini i indskolingen

Alle eleverne i folkeskolerne og på UngeCentret har fået udleveret enten en iPad mini eller en Chromebook. Tiltaget skal fremme elevernes brug af it i undervisningen og formålet er at understøtte, at alle bliver så dygtige, de kan.


IPad mini i indskolingen

Der er uanede mængder af muligheder for små programmer. 
Albertslund Kommune tilbyder apps via app´en 'Catalog', som ligger på elevernes iPad. Nogle er der allerede betalt for - andre er gratis.
Du skal hente apps i app'en 'Catalog'. Indkøbte apps henter du dér, når enten fællesskabet eller den enkelte skole eller klasse har besluttet at anskaffe nye apps.

iPad'en er et undervisningsmiddel og tilhører skolen. Den stilles til rådighed for eleven, så længe eleven går på skolen.

Du kan læse om regler, ansvar og erstatning på linket: Regler og retningslinjer.

Beslutningen om at vælge tablet til indskolingen er taget på baggrund af pædagogiske overvejelser. Børn mellem 6-9 år skal have let til billeder og lettere produktioner. Med en tablet har man mange muligheder lige ved hånden. Bogproduktion, små film og træning af færdigheder er nogle af disse.

Når der kommer nye elever opretter IT-afdelingen eleven i managementsystemet. Skolen melder navn og Uni-login ind til it-helpdesk@albertslund.dk.

Ved fraflytning skal iPad´en afleveres på skolen.

 

Skolen sørger for, at iPad´en er klar til skolebrug. Nedenfor er en vejledning til skolen/it-vejlederen, som skal følges, inden den enkelte elev første gang kan tage sin iPad i brug.

Der er to muligheder for opsætning af iPad alt efter hvilken model, der bliver udleveret.
Èn til nye iPad minis til eleverne og en til de gamle iPads og iPad minis med graveret (D10E) bagpå til lærere og pædagoger.

Nye iPad minis:

Når iPad'en starter op første gang, skal du blot følge guiden på skærmen, tillade lokalitetstjenester og logge ind med elevens unilogin – derefter vil iPad´en selv sætte sig op og installere diverse apps.

Ældre iPads og iPad minis:
Link: Vejledning i opsætning af ældre iPads til Albertslund Kommunes skoler

Beskyttelse af stødende indhold (Børnesikring):
Link: vejledning som viser hvordan man sætter begrænsninger (også kaldet børnesikring) på en iPad for at forhindre adgang til visse websteder med stødende indhold

Apple-id

Vi anbefaler, at I ikke tilknytter et kontokort til det Apple-id, I benytter på barnets iPad. Læs mere i Regler og retningslinjer.

Link: Vejledning. Her finde du vejledning til skift mellem apple-id.

Opdatering til nyeste version af iOS

Det er vigtigt at opdatere til nyeste version af iOS for at få fuldt udbytte af iPad'en. I finder en vejledning til opdatering på Link:  Apple iPad vejledning

 

En iPad er et dyrt arbejdsredskab, så det er vigtigt, at du passer godt på det.

Hvis man derimod ikke passer godt på sin iPad og fx træder på den eller gør den våd, så gælder der nogle regler om erstatningsansvar.

Hvis iPad'en, som du har lånt af Albertslund Kommune, går i stykker eller forsvinder, skal spørgsmålet om erstatning bedømmes på grundlag af dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt. Det er dansk rets almindelige ansvarsgrundlag, culpareglen, man anvender:

Børn er selvstændigt erstatningsansvarlige for deres skadegørende handlinger på samme måde som voksne. Når man vurderer, om et barn skal være erstatningsansvarligt, sammenligner man dog med et normalt barn på samme alder - ikke med en voksen. Hvis en elev skal kunne fritages for at betale erstatning - fordi barnet ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt ved beskadigelsen eller bortkomsten af iPad'en - kræver det, at eleven har en rimelig, troværdig og overbevisende forklaring. Kun ved hændelig tilskadekomst eller bortkomst, vil barnet kunne slippe for at betale erstatning for iPad'en. Efter omstændighederne vil et erstatningsansvar også kunne lempes, så der ikke skal betales fuld erstatning.

Kommunen kan efter lov om hæftelse for børns erstatningsansvar (lov nr. 363/2009) rette krav om erstatning for beskadigelse eller bortkomst mod forældrene.

På denne side finder du særlige vejledninger som gælder for skolebrug i Albertslund Kommune, men du finder også en række generelle vejledninger, som kan bruges til at komme godt i gang og blive fortrolig med tabletten.

Særlige vejledninger for brug af iPads i indskolingen. 

Kom godt igang med din iPad, opsætning og oprettelse af Apple-Id (installation)
Synkronisering med iTunes
Problemet med tilgang til netværk på skolen
Pladsmangel
Sådan undgår du store regninger
Førstehjælp til din iPad (2 hurtige tip)
Et par råd til, hvor du kan finde generelle vejledninger til iPad.

I bunden af indlægget finder du en række videovejledninger til de vigtigste apps og funktioner på iPad.

Apples egne videovejledninger (engelsk) http://www.apple.com/ipad/
Flere af Apples egne videovejledninger (engelsk) http://help.apple.com/ipad/5/interface/
Getting started with iPad http://ipadinsight.com/ipad-tips-tricks/ipad-tips-getting-started-with-the-ipad
Se i øvrigt Brugerhåndbog til iPad under "Bogmærker" i "Safari".

Jakob Steensigs videovejledninger til de vigtigste apps og funktioner på iPad:

Tastatur på iPad
Safari – webbrowser
Foto på iPad
Pages på iPad
Book Creator på iPad
iBooks på iPad