Apps

Albertslund Kommune tilbyder apps via app´en 'Catalog', som ligger på elevernes iPad. Nogle er der allerede betalt for - andre er gratis.


Der er uanede mængder af muligheder for små programmer.

Du skal hente apps i app'en 'Catalog'. Indkøbte apps henter du dér, når enten fællesskabet eller den enkelte skole eller klasse har besluttet at anskaffe nye apps.

Der er mulighed for at komme med ønsker til fælles indkøb. Kontakt en af læringsvejlederne på Pædagogiske Læringscenter (PLC). Herfra koordineres ønsker til fælles indkøb.

Den enkelte skoles individuelle indkøb varetages af en af it-vejlederne på skolen.

Der er tillige mulighed for at bruge indkøbte digitale læremidler via link til forlagene. Se "Oversigt over digitale læremidler". I kan lægge direkte link til fx 'Matematikfessor' og 'Danskportalen' på elevernes skrivebord. Se vejledning.