Den digitale skole

Elever i Albertslund går i en digital skole, som ruster dem til at klare sig godt i det digitaliserede samfund og ikke mindst i deres videre uddannelsesforløb.


Albertslund arbejder for at give elever de bedste muligheder for at tilegne sig digitale færdigheder. Det betyder en skole med fuld IT-integration i alle fag og på alle klassetrin og med mulighed for, at elever i Albertslund har brugen af IT som en almen dannelseskompetence. 

Vision for "Den Digitale Skole":

 • I "Den digitale Skole" er de nye læringsmuligheder, som
  ligger i den integrerede anvendelse af IT i alle klasser og alle fag, en
  naturlig del af hverdagen og tilgængelig i alle klasselokaler og faglokaler.
 • I "Den digitale Skole" samarbejder elever og lærere i dagligdagen om
  IT-læring ud fra en kritisk og reflekterende synsvinkel.
 • I "Den digitale skole" mestrer lærerne såvel gamle analoge som nye IT-baserede læringsformer.
 • I "Den digitale skole" udnyttes potentialet i brugen af IT til at understøtte elever med særlige vanskeligheder.
 • I "Den digitale skole" anvendes IT som et naturligt værktøj i skole-hjem samarbejdet.

Alle elever får stillet et digitalt værktøj til rådighed. iPads til indskolingen og Chromebooks til mellemtrin og udskoling.