Ansvar hvis din Chromebook eller iPad bliver ødelagt

Alle eleverne i folkeskolerne og på UngeCentret har fået udleveret enten en iPad mini eller en Chromebook. Tiltaget skal fremme elevernes brug af it i undervisningen og formålet er at understøtte, at alle bliver så dygtige, de kan.


Erstatning

En iPad er et dyrt arbejdsredskab, så det er vigtigt, at du passer godt på det.

Man kommer til at erstatte de skader, der er sket.
Hvis du ikke passer godt på din IPad / Chromebook og med vilje fx træder på den eller gør den våd med vilje, kan der blive tale om, at du skal betales erstatning.

Du kan altså blive erstatningsansvarlig, hvis du med vilje har forårsaget skade, ødelæggelse, bortkomst, eller hvis du har undladt at passe forsvarligt på det udleverede. Kort sagt: Hvis du har handlet på en måde, hvor du burde vide bedre og som andre børn på samme alder, almindeligvis ved.

Når der er tale om hændelig skade, ødelæggelse eller bortkomst, hvor du ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt vil skolen/kommunen dække udgiften og der vil ikke blive krævet erstatning. Det er dig, som skal give en rimelig, troværdig og overbevisende forklaring af hændelsesforløbet.

En erstatningen afhænger af værdien af det udleverede, og efter omstændighederne vil et erstatningsansvar kunne lempes, så der ikke skal betales fuld erstatning. Kommunen kan efter lov om hæftelse for børns erstatningsansvar, rette krav om erstatning for beskadigelse eller bortkomst mod forældrene for hver skadegørende handling eller udeladelse.

Du skal henvende dig på skolen, hvis du har spørgsmål.