Skoleråd

Forældre har gode muligheder for at påvirke deres barns skole gennem skolebestyrelser og skoleråd


Skoleråd
Skolerådet består af en forældrevalgt repræsentant for hver skolebestyrelse. Der er et samlet skoleråd for alle folkeskolerne i Albertslund.

Gennem Skolerådet har forældrerepræsentanterne mulighed for at være i dialog med politikerne om sager, der vedrører kommunens skoler. Skolerådet har en rådgivende funktion over for Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen og kan udtale sig om sager, der vedrører kommunens skoler.

Skolerådet holder møde mindst 4 gange om året, og arrangerer derudover debatmøder med kommunalpolitikerne i Børne- og Skoleudvalget.