Undervisningspligt

Alle børn der bor i Danmark har ti års undervisningspligt og starter det år barnet fylder seks år.


Undervisningspligt

Alle børn der bor i Danmark er omfattet af folkeskolelovens bestemmelser om undervisningspligt. Det samme gælder børn der har opholdstilladelse, og skal opholde sig her i landet i mindst seks måneder. Undervisningspligt betyder, at forældrene har pligt til at lade deres barn deltage i folkeskolens undervisning eller et tilsvarende undervisningstilbud.

  • Undervisningspligten indtræder 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år
  • Undervisningspligten ophører, når barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år, fra 0. klasse til 9. klasse
  • Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det år barnet fylder 17 år