Udsat skolestart

Som udgangspunkt er alle børn skoleparate, når de fylder 6 år, da skolerne er organiseret til at tage imod børn i dén aldersgruppe - også dem der er 5 år og 7 måneder, når de starter.


Udsat skolestart

Hvis der er særlige omstændigheder, som betyder, at jeres barn først kan være klar til en normal skolestart efter et ekstra år i børnehaven, kan I søge om udsat skolestart for jeres barn.

Procedure

Ifølge Folkeskoleloven skal et barn begynde i skole den 1. august i det år, hvor barnet fylder 6 år. Som forældre har I mulighed for at ansøge om at udsætte skolestarten i ét år.

Hvis I som forældre er i tvivl om jeres barn er skoleparat, så tal med pædagogerne i børnehaven. Hvis I sammen vurderer, at der er behov for at tale mere om skoleudsættelse, vil I blive inviteret til et møde i børnehaven. På mødet kan I drøfte, hvad der giver bedst mening i forhold til jeres barn, og hvordan I kan samarbejde frem mod skolestart.

Det er jer, som forældre, der har ansvaret for at udfylde ansøgningen om udsat skolestart og indsende den til afdelingen for Skoler & Uddannelse. Hvis I ønsker det, så kan I få hjælp fra tovholderen i børnehaven.

Ansøgningen om udsat skolestart sker et ansøgningsskema, som I kan få udleveret i jeres barns børnehave. Det er jeres opgave som forældre at sørge for, at skemaet indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan træffe en beslutning. Skemaet lægger op til, at I og jeres barns børnehave samarbejder om en beskrivelse af jeres barn. Det er beskrivelsen i ansøgningsskemaet, der ligger til grund for beslutningen om udsat skolestart.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgning om udsat skolestart er den 1. november. Ansøgningen mailes til godkendelse hos afdelingen for Skoler & Uddannelse. E-mail: skoleroguddannelse@albertslund.dk

Det er afdelingschefen for Skoler & Uddannelse, der træffer beslutningen om at godkende ansøgningen om udsat skolestart. Vi informerer jer forældre i e-Boks om afgørelsen. Efter I har modtaget svar, vil I blive inviteret til et møde af lederen af den børnehave jeres barn går i. Afhængig af afgørelsen drøfter vi det videre forløb, forventningsafstemning i forhold til, hvem der gør hvad, særlige indsatser m.v.

Dokumenter

I kan læse mere i denne pjece om Skoleudsættelse

Ønsker I at ansøge om udsat skolestart for jeres barn, så skal I kontakte jeres barns børnehave, som vil udlevere et ansøgningsskema til jer.