Tidlig skolestart

Børn skal begynde i skole, i børnehaveklassen, det år de fylder seks. I enkelte tilfælde kan et barn starte i skole et år før.


Kan vores barn starte et år tidligere i skole?

Børn skal være mindst fire år og ti måneder i august måned det år de begynder i skole. For at børn kan få lov til at starte tidligt i skole skal vi forvente at kunne følge undervisningen. Det er afdelingen Skoler & Uddannelse i samarbejde med pædagogerne i barnets børnehave der vurderer dette.

Ansøgning om tidlig skolestart

I ansøger om tidlig skolestart ved at tage kontakt til jeres barns børnehave. Institutionen vil sammen med jer udfylde et ansøgningsskema, som sendes til afdelingen for Skoler & Uddannelse. Her vil ansøgningen blive behandlet og I vil få svar om afgørelsen i e-Boks.

I ansøgningen vil børnehaven blive bedt om at udtale sig om, hvorvidt de er enige i at barnet kan starte i skole et år tidligere samt begrundelse for dette.

Hvis børnehaven ikke mener, at jeres barn er klar til at starte et år tidligere i skole, vil børnehavens tilknyttede kontaktperson fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) blive bedt om at vurdere jeres barns skolemodenhed.

Går jeres barn i børnehave udenfor kommunen skal I kontakte Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68.