Indskrivning af tosprogede børn

Tosprogede børn, der ikke havde et alderssvarende dansk ved treårs sprogtesten, skal have foretaget en individuel dansk sprog vurdering.


Tosprogede børn defineres i Albertslund som børn, der vokser op i hjem, hvor man taler mere end ét sprog. Hvis dit tosprogede barn er vurderet til at have et alderssvarende dansk, eller til at have behov for undervisning i supplerende dansk, skal barnet indskrives på distriktsskolen, eller en anden skole, efter den normale procedure.

Læs om skoledistrikter

Læs om indskrivning


Hvis dit barn er vurderet til at skulle modtage undervisning i basisdansk, skal du også indskrive barnet via webindskrivningen. Du har mulighed for at ønske en anden skole, men dette ønske kan kun opfyldes, hvis skolen har en ledig plads i klassen og på deres basisdansk hold.

 

Basisdansk hold

Basisdansk hold er tilknyttet en klasse. Holdundervisningen foregår enten på distriktsskolen eller på en anden skole. I februar måned får du besked om hvilken skole dit barn skal modtage undervisning på.

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Skoler & Uddannelse på 4368 6868 eller skoleroguddannelse@albertslund.dk.

Du kan også læse mere i styrelsesvedtægten.