Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen


Samarbejdet

Samarbejdet kan foregå på flere forskellige måder. Det kan blandt andet ske gennem:

  • Forældremøder om klassen eller dele af klassen
  • Skole/hjemsamtaler om det enkelte barn
  • Fællesarrangementer for børn og forældre

Som oftest aftaler børnehaveklasselederen og forældrerepræsentanterne hvilken form passer bedst til klassen. På alle møder vil der være tolkning efter behov.


Det er vigtigt at du som forælder tager del i de forskellige arrangementer så børnene føler, at der er opbakning til deres skolegang hjemmefra.