0. klasse

Børn begynder i 0. klasse det år, hvor de fylder seks år. Distriktsskolerne kontakter barnets forældre i oktober måned året før, at barnet skal begynde i skole.


Målet med arbejdet i 0. klasse

Undervisningen i 0. klasse skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde med børnenes personlige udvikling.

Det er målet, at børnene som en del af den personlige udvikling tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

Dette gør vi ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, lyst til at lære og gør barnet fortrolig med skolen.

Legen vil stadig være en væsentlig del af børnenes tilværelse. Men de vil blive stillet overfor nye udfordringer i form af for eksempel læseforberedende sproglige aktiviteter, musik og idræt.

Undervisningen i 0. klasse skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og børnehave til skolen og mellem 0. klasse, de efterfølgende klassetrin og SFO.

Undervisningen

Undervisningen i 0. klasse skal give børnene viden og færdigheder på mindst 6 konkrete områder:

  • Sprog og udtryksformer
  • Naturen og naturfaglige fænomener
  • Det praktisk musiske
  • Bevægelse og motorik
  • Sociale færdigheder
  • Samvær og samarbejdsformer

Undervisningen foregår gennem leg og aktiviteter, der støtter børnenes fortsatte faglige og sociale udvikling. Det er vigtigt, at børnene lærer at samarbejde med andre, vise hensyn og føle ansvar.

Alle 0. klasser i Albertslund har beskrevet årets arbejde i 0. klassen i en pædagogisk årsplan, som kan fås på skolen. De arbejder med forskellige temaer f.eks. trafik, idræt, naturen, dig selv og lignende. Det fremgår af årsplanen, hvordan arbejdet med de enkelte temaer er organiseret.

Læseforberedende aktiviteter

Børnenes sproglige udvikling har stor betydning for deres evne til at lære at læse. Derfor arbejder vi aktivt med sproget i hele 0. klasseåret.

Undervisningen indeholder forskellige sproglige aktiviteter som fortælling, oplæsning og samtaler. Gennem forskellige sproglege fokuserer man på sprogets form. Børnene lærer om sprogets opbygning i sætninger, ord, stavelser og lyde og leger med rim, rytmer og grafiske symboler, herunder tal og bogstaver. Børnene gør sig erfaringer med at meddele sig gennem tegning og skrift, både almindelige og selvopfundne tegn, bogstav- og skriftformer.

Rådgivning

Til alle skoler er knyttet læge, sundhedsplejerske, tandlæge, tale-/hørepædagog, psykolog, læsevejleder og kontaktlærer for tosprogede. De hjælper lærere, forældre og elever, når der er behov for det.

Det er altid en god ide at henvende sig til skolen, hvis I som forældre ønsker hjælp til jeres barn.

Mødetid

0. klassernes mødetid er cirka fra kl. 8 til kl. ca 14.

I umiddelbar forlængelse af undervisningstiden tilbydes eleverne at gå i SFO.

Linket sender dig videre til siden "Skoler og SFO"  Link: Skoler og SFO