Åbningstider og lukkedage

På skoledage og skolefridage


Åbningstiden på både skoledage og skoleferiedage kan variere fra SFO til SFO. Så spørg i din lokale SFO, hvad deres præcise åbningstid er.

På skoledage

SFO'en har  åbent fra kl. 14.00 til kl. 17.00 mandag og torsdag og fra kl. 14.00 til kl. 16.30 om fredagen.

På skolefridage

SFO'en har åbent fra kl. 07.00 til kl. 16.30 på skolefridage.

Morgenåbent

Der er morgenåbent i SFO'en på skolen fra kl. 06.45 til kl. 08.00.
Morgenåbningen er et tilbud til alle børn i SFO'en.

Udvidet morgenåbning

For forældre med behov for udvidet åbningstid, er der mulighed for at søge dette fra kl. 6:00.
Tilbuddet om udvidet åbningstid gælder kun for forældre, der har børn indskrevet i SFO'en.

Lukkedage

SFO'erne holder lukket 1. maj, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt mellem jul og nytår, d.v.s. fra og med 24. december til og med 1. januar.

Der er også lukket i SFO'erne de tre dage før påske.

Skolestart 

De børn, der skal starte i 0. klasse i august måned, starter i SFO i maj.

SFOen har åbent i undervisningstiden for de kommende skolebørn fra maj og frem til, at de begynder i skole.