Styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsklubber

Styrelsesvedtægten beskriver de regler, der er for forældrebestyrelser i klubberne i Albertslund.


Styrelsesvedtægter

Bilag: 
Bilag 1 - Forslag til forretningsorden for forældrebestyrelser
Bilag 2 - Forældrebestyrelsens opgaver og kompetencer (uddrag fra vejledning til dagtilbudsloven)

Udover styrelsesvedtægten er det dagtilbudsloven, der sætter de overordnede rammer og principper for dagtilbud i Danmark. Du kan læse dagtilbudsloven her (link til retsinformation.dk)

Styrelsesvedtægten er sidst revideret juni 2017 og godkendt i Kommunalbestyrelsen den 6. juni 2017 med virkning fra 1. maj 2017.